Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

ସେବା

1. ବିକ୍ରୟ ସେବା

(1) ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ମଡେଲ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ |
()) ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଲ୍, ଚିଠି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ with ସହିତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ |


2. ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ

(1) ଚୁକ୍ତିନାମାର ବ technical ଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତୀୟ ମାନର ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ |
(୨) ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ |
()) କମ୍ପାନୀ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପଭୋକ୍ତା ହେବ, ସ୍ situation ତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ treatment ତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାଥମିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ circumstances ତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି, ବିତରଣ କିମ୍ବା ସ୍ requirements ତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ |


3. ବିକ୍ରୟ ପରେ

(1) ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟବହାର ପରେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କମ୍ପାନୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ technical ଷୟିକ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରୟ କମ୍ପାନୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଜେନ୍ସି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବାକୁ ଦାୟିତ୍। ଦେଇଥାଏ | , ଅନ-ସାଇଟ୍ ସେବା, ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରନ୍ତି |
(୨) ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କ୍ଷତି, ଗୁଣ ଏବଂ ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ |
(3) ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅବଧି (12 ମାସ) କିମ୍ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ confirmed ାରା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ ,, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣତ 10 10 ଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ଅଟେ | ସେବାଗୁଡିକ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବ |
(4) ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତା ଦାୟିତ୍ caused ଦ୍ caused ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
(5) ଉପଭୋକ୍ତା ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ, ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉତ୍ପାଦ | କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଭାର ହ୍ରାସ କରିବ |
(6) ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବ technical ଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ |
: ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |